Infobundel

We hebben een beknopte en een gedetailleerde infobundel ontwikkeld. De bundels geven een beschrijving van het ontwikkelingsproces van het serious game.

Beknopte infobundel.
Download de beknopte infobundel

infobundel555

Gedetailleerde infobundel

  Inleiding & Inhoudstafel.
Download dit hoofdstuk in pdf:
inleiding
inhoudstafel
WP 1 Project definiëren.
Download dit hoofdstuk in pdf:
1 project definieren
WP 2 Referentiekaders.
Download dit hoofdstuk in pdf:
2.1 overzicht serious games
2.2 overzicht lesmethodieken
2.3 overzicht interfaces
2.4 overzicht LMS systemen
WP 3 Doelpubliek in kaart brengen.
Download dit hoofdstuk in pdf:
3.1 creatie persona
3.2 ontwikkelen gebruikersgroeptesten
3.3 resultaten gebruikersgroeptesten
WP 4 Vertaling van kennis naar SG.
Download dit hoofdstuk in pdf:
4 vertaling van kennis naar serious games
WP 5 Effect van de opleiding.
Deze info vind je in WP 3.3 resultaten gebruikersgroeptesten
WP 6 Co-creatieproces 1
Download dit hoofdstuk in pdf:
6.1 ontwikkelen cocreatiesessie serious game
6.2 resultaten cocreatiesessie serious game
WP 7 ICT platform & LMS
7.1 Analyse van keuzemogelijkheden
7.2_Technische infobundel installatie LMS
WP 8 Co-creatieproces 2
Download dit hoofdstuk in pdf:
8.1 ontwikkelen gebruikersgroeptesten
8.2 resultaten van gebruikersgroeptesten
8.3 resultaten van video-opname
WP 9 Ontwikkelen opleidingsmodule
Deze info vind je in WP 6.1 ontwikkelen cocreatiesessie serious game
WP 10 Testen van vernieuwde dienstverlening
Download dit hoofdstuk in pdf:
Het serious game is momenteel getest bij 120 personeelsleden.
De data wordt momenteel verwerkt en de resultaten worden
in een wetenschappelijke paper beschreven.
Zodra de paper gepubliceerd is kun je die eveneens hier downloaden.

Technische infobundel voor koppeling serious game, LMS en koppeling met database.
We hebben eveneens een technisch infobundel voorzien waarin stapsgewijs de installatie van het serious game, de LMS en de koppeling met de database wordt uigelegd.
Download de technische infobundel als pdf bestand. Klik hier. 

banner_3