Planning

2013 2014 2015
j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d
WP 1 Project definiƫren
WP 2 Referentiekaders
WP 3 Doelpubliek
WP 4 Vertaling naar SG
WP 5 Effect van de opleiding
WP 6 Co-creatieproces 1
WP 7 ICT platform & LMS
WP 8 Co-creatieproces 2
WP 9 Ontwikkelen
WP 10 Testen SG
WP 11 Ontwikkelen
WP 12 Disseminatie
D1 Inbedding SG
D2 Ondersteuning SG
D3 Verspreiding SG
D4 Evaluatie SG

banner_3

logo_howest